Spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze odbędzie się w dniu 4 lipca o godz. 10.00 w sali 1737. Tylko w tym dniu możliwe będzie uzyskanie zgody od Pani Profesor na objęcie kandydata opieką naukową. Spotkanie będzie miało formę indywidualnej rozmowy z członkami naszej Katedry. Kandydaci proszeni są ponadto o przesłanie CV naukowego (wraz z wykazem ewentuaalnych publikacji) do dnia 27 czerwca na adres: i.lipowicz@uksw.edu.pl.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach