Zaproszenie na Konferencję: Innowacje w zmieniającej się administracji publicznej

Zapraszamy na I Konferencję Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego: Innowacje w zmieniającej się administracji publicznej, Warszawa, 21 listopada 2017 r., Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana, ul. Wóycickiego 1/3.

Celem konferencji jest przedstawienie i ocena aktualnych zagadnień w obszarze prawa administracyjnego związanych z innowacyjnością. Konferencja, jako forum wymiany poglądów, ma przyczynić się do rozwoju naukowego studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką  prawa administracyjnego.

W ramach każdego z paneli dyskusyjnych przewidziano cztery wystąpienia uczestników – studentów 4, bądź 5 roku studiów i doktorantów (15 minut) oraz podsumowanie (5 minut).

Formularz zgłoszeniowy dotyczący udziału w panelach dyskusyjnych, wraz z abstraktem wystąpienia, należy przesłać w terminie do 6 sierpnia 2017 r.:

https://docs.google.com/forms/d/1u8syWsWtUhyXM5GVXESj40RcvmEZARDJNeAYkTOmuLc/edit

Informacja dotycząca zakwalifikowania uczestnika konferencji w celu przedstawienia referatu zostanie przesłana na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Teksty referatów zakwalifikowanych na konferencję należy przesłać w wersji do opublikowania w terminie do 23 października 2017 r. na adres: konferencja.innowacje2017@gmail.com

Abstrakty oraz teksty referatów powinny spełniać wymogi określone w formularzu zgłoszeniowym.

Pozostali uczestnicy, nie prezentujący wystąpień, proszeni są o przesłanie na wskazany wyżej adres potwierdzenia udziału w konferencji w terminie do 23 października 2017 r.

W ramach konferencji przewidziano konkurs na najlepszą pracę w poszczególnych panelach, z nagrodami dla zwycięzców. Ponadto, referaty uczestników zostaną nieodpłatnie opublikowane w recenzowanym czasopiśmie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach