Konferencja Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności

10 października 2017 r. odbyła się w UKSW ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności" organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW oraz Katedrę Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas obrad poruszono kwestie aksjologicznych podstaw przeciwdziałania bezdomności oraz praktycznych zagadnień prawnych związanych z bezdomnością. Naszą Katedrę z referatami reprezentowali dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW oraz dr Mariusz Szyrski.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach