Pracownicy Katedry i Doktoranci

 

KIEROWNIK KATEDRY: dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW i.lipowicz@uksw.edu.pl
ADIUNKCI: dr Agnieszka Piskorz-Ryń a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl
  dr Ziemowit Cieślik z.cieslik@uksw.edu.pl
  dr Mariusz Szyrski m.szyrski@uksw.edu.pl
  dr Radosław Mędrzycki r.medrzycki@uksw.edu.pl
DOKTORANCI: mgr Marek Brzeski  
  mgr Joanna Łukasiewicz  
  mgr Aneta Wójcik  
STAŻ NAUKOWY: dr Sebastian Sikorski  
WSPÓŁPRACUJĄ z KATEDRĄ: mgr Konrad Kuszel  
  mgr Mateusz Kruczkowski  
  mgr Patryk Jankowski  
  dr Bartosz Marcinkowski  

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach