Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym – szanse i zagrożenia. Konferencja - debata ekspercka

KONFERENCJA - DEBATA EKSPERCKA

Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

w samorządzie terytorialnym – szanse i zagrożenia.

26 stycznia 2016 r., godz. 10.00

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

PROGRAM WYDARZENIA:

9.45: Rejestracja uczestników

10.00: Uroczyste otwarcie konferencji

10.15-11.15: Sesja I

Obecny stan tworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym. Otoczenie prawno-administracyjne sfery energetyki

Paneliści:

 • dr M. Będkowski-Kozioł: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)
 • dr Mariusz Szyrski: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)
 • Leszek Kuliński: Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO), Wójt Gminy Kobylnica
 • Tomasz Koprowiak: Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO)
 • Arkadiusz Sekściński: Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW)
 • Mieczysław Koch: WiceprezesStowarzyszenia Energii Odnawialnej (SEO)

11.15-11.45: Dyskusja pomiędzy panelistami. Dyskusja z innymi przybyłymi gośćmi konferencji. Pytania z sali konferencyjnej

11.45-12.10: Przerwa kawowa

12.10-13.10: Sesja II

Przyszłość energii odnawialnej w samorządzie terytorialnym – szanse i zagrożenia. Wnioski do obowiązujących przepisów w zakresie energetyki

Paneliści:

 • dr hab. Krystian Ziemski, prof. UAM: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jan Witajewski-Baltvilks: ekonomista, Instytut Badań Strukturalnych (IBS)
 • dr Zdzisław Muras: Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów, Urząd Regulacji Energetyki
 • dr Mariusz Szyrski: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)
 • Leszek Kuliński: Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO) oraz Wójt Gminy Kobylnica
 • Tomasz Koprowiak: Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO)
 • Michał Ćwil: Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR)

13.10-13.40: Dyskusja pomiędzy panelistami. Dyskusja z innymi przybyłymi gośćmi konferencji. Pytania z sali konferencyjnej

13.45: Zakończenie i podsumowanie konferencji

 

Udział w konferecji jest BEZPŁATNY

Także bezpłatne jest zgłoszenie referatu do recenzowanej publikacji pokonferencyjnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

 

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDARZENIA:

1/ Rejestracja na konferencję do dnia 22 stycznia 2016 r. za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

2/ Zgłoszenie tematu referatu do recenzowanej publikacji pokonferencyjnej do dnia 22 stycznia 2016 r. - za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na konferencję (dla osób, które będą brały udział w konferencji) oraz za pośrednictwem adresu mailowego: projektenergetyczny@gmail.com - dla osób, które nie biorą udziału w konferencji. UWAGA! Temat referatu MUSI dotyczyć szeroko rozumianego prawa energetycznego.

3/ Przesłanie gotowego tekstu referatu do publikacji pokonferencyjnej do dnia 29 lutego 2016 r. pod adres mailowy: projektenergetyczny@gmail.com

4/ Wymogi formalne artykułów naukowych:

a) Objętość: maksymalnie 1 arkusz (40.000 znaków z przypisami)

b) Wielkość czcionki: w tekście głównym 12 pkt (Times New Roman), w przypisach: 10 pkt

c) Odległość między wierszami: w tekście główym 1,5 pkt, w przypisach 1 pkt

d) Układ artykułu: tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko Autora, afiliacja Autora, treść artykułu, bibliografia, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku polskim

e) Zapis pozycji bibliograficznej: Kowalski J., Prawo energetyczne, Warszawa 2010. Bibliografia ułożona alfabetycznie.

f) Zapis przypisu: J. Kowalski, Prawo energetyczne, Warszawa 2010, s. 45. Kolejne cytowanie (pod tym samym przypisem: Tamże, s. 46, pod innym przypisem: J. Kowalski, Prawo energetyczne..., s. 46).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach