Zaproszenie na konferencję naukową

Konferencja
„Współczesne problemy dydaktyki prawa publicznego”
26.04.2013 r. Warszawa


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
Audytorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana

PLAN KONFERENCJI
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji i wprowadzenie (dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW)
11.15 – 11.30 Przywitanie Gości (dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW - Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW; mgr Mariusz Szyrski oraz mgr Radosław Mędrzycki – Fundacja Didactics)
SESJA I  
NOWE CZASY, NOWE WYZWANIA W DYDAKTYCE 
– perspektywa polska (moderator: dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW)
11.30 – 11.50 Wykład dla pokolenia użytkowników Facebook’a (dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
11.50 – 12.10 Metody dydaktyczne w zakresie poszerzania umiejętności i kompetencji (dr Aleksandra Syryt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
12.10 – 12.30 Metody dydaktyczne w zakresie nauczania prawa publicznego na Politechnice Warszawskiej (dr Cezary Woźniak, Prodziekan ds. Dydaktyki i Nauczania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska)

Przerwa kawowa  12.30 – 12.40
SESJA II 
NOWE CZASY, NOWE WYZWANIA W DYDAKTYCE?
– perspektywa międzynarodowa (moderator: dr Ziemowit Cieślik)
(połączenie telemostowe z Uniwersytetem w Osnabrueck)
12.40 – 13.00 Nauczanie na studiach prawniczych i badania naukowe: perspektywa niemiecka (mgr Mateusz Badowski, Uniwersytet w Osnabrueck-Niemcy)
13.00 – 13.20 Nauczanie na studiach prawniczych i badania naukowe: perspektywa czeska (mgr Magda Schusterova, Uniwersytet w Osnabrueck-Niemcy)
13.20 – 13.40 Nauczanie na studiach prawniczych i badania naukowe: perspektywa szwajcarska (mgr Magdalena Śliwa, Uniwersytet Warszawski

Przerwa kawowa 13.40 – 13.50
SESJA III 
INNOWACJE W DYDAKTYCE PRAWA PUBLICZNEGO 
(moderator: dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW)
13.50 – 14.10 Wykorzystanie metodyk zwinnych do wdrażania metod i narzędzi nauczania na odległość (mgr Krzysztof Świtała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
14.10 – 14.30 Oczekiwania studentów dotyczące sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych – analiza badań ankietowych (Koło Naukowe Prawa Administracyjnego na WPIA UKSW)
14.30 – 14.50 Nowe formy materiałów dydaktycznych - wydawnictwo
14.50 – 15.10 Nowe technologie edukacyjne – wnioski dla nauczania akademickiego na podstawie projektu pt. „Nowe metody nauczania w matematyce” (dr Joanna Kandzia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
15.10 – 15.30 E-learning – nowe możliwości (mgr Radosław Mędrzycki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dyskusja i podsumowanie konferencji


Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać 
na adres: fundacja.didactics@gmail.com
Udział w konferencji jest bezpłatny
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach