Aktualności dotyczące sieci naukowych i konferencji

Monografia autorstwa Magdaleny Małeckiej-Łyszczek: „Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne”

Książka prezentuje zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie podejmuje administracja samorządowa z podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych na temat możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich działają podmioty ekonomii społecznej. Umożliwiło to doprecyzowanie nazewnictwa i kwalifikację ich poszczególnych form, a następnie zidentyfikowanie i przeanalizowanie wzajemnych, nasilających się interakcji na linii podmioty publiczne a podmioty ekonomii społecznej. Oprócz analizy istniejącego stadium rozwoju ekonomii społecznej w Polsce ukazano możliwe perspektywy jej rozwoju. Zaprezentowano także krajowy i międzynarodowy dorobek nauki prawa, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. Wskazano również na nowe trendy i zjawiska w administracji publicznej.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach