Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

 

 
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego powstało w 2006 r. z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dnia 16 listopada 2006 r. jest oficjalnie zarejestrowany Kołem Naukowym. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego działa przy Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UKSW.
 
Opiekunem naukowym Koła jest dr Agnieszka Piskorz-Ryń.
 
Celem działalności koła naukowego prawa administracyjnego jest:
  1. rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego
  2. prowadzenie badań naukowych
  3. organizacja konferencji naukowych, seminariów, odczytów oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty
  4. organizacja imprez międzyuczelnianych
  5. szeroko pojęta integracja studentów
  6. organizowanie wyjazdów i warsztatów wakacyjnych z zakresu prawa administracyjnego.
 
Zarząd Koła:
 
Prezes - Barbara Hornowska
Wiceprezes - Karolina Kubić
Członek Zarządu - Paweł Niewiarowski
 
 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach