Raport z realizacji projektu „Studencki Monitoring WSA”

 

Pragniemy poinformować, że jest już dostepny Raport z realizacji projektu „Studencki Monitoring WSA” opracowany przez studentki naszego Wydziału - Panią Sylwię Młynarczyk oraz Panią Marlenę Niedźwiedź.

Raport dostępny jest po kliknięciu na link: >>RAPORT<<

Projekt „Studencki Monitoring WSA” został zainicjowany przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działających w Kole Naukowym Prawa Administracyjnego przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW. Wzięło w nim udział 11 studentów. Inspiracją dla realizacji tego przedsięwzięcia była działalność Fundacji Court Watch Polska, której celem jest obserwacja funkcjonowania sądów powszechnych (rejonowych i okręgowych) w całej Polsce.

Celem projektu było przyjrzenie się pracy sądów administracyjnych z uwagi na to, że dotychczas żaden podmiot, w tym również FCWP nie objął ich swoją działalnością. Mając powyższe na uwadze, przedmiotem naszego zainteresowania stały się Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Ze względu na fakt, iż jest to pierwsza edycja tego projektu postanowiono skupić się na pracy tylko WSA w Warszawie. Takie założenie podyktowane było chęcią zorientowania się, z jakim odbiorem i efektem spotka się nasza inicjatywa.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu! >>RAPORT<<
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach