Udział dr Z. Cieślika w konferencji

Dr Ziemowit Cieślik uczestniczył w konferencji pt. O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Ministerstwo Sprawiedliwości RP i odbyła się 19 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Pałac Staszica, Warszawa).

Dr Cieślik wygłosił referat pt. Ocena zmian wprowadzonych do ustawy o grach hazardowych po dokonaniu ostatniej notyfikacji zawierającej art. 14 ust. 1 u.g.h. – czy Rzeczpospolita Polska powinna ponownie notyfikować projekt zmian? Organizatorzy planują wydać publikację pokonferencyjną.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach