dr Ziemowit Cieślik

Kontakt: z.cieslik@uksw.edu.pl

Dyżur: poniedziałek, 20.00-21.00, s. 1737
sobota (zjazdy administracji), 12.10-13.10, s. 1737

Notka biograficzna:

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2001) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002). Doktorat obroniony w roku 2010. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej w Naukowym Centrum Prawno-Informatycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe:
Ustrój administracji publicznej, nowe formy zarzadzania publicznego, administracja kontraktująca, administracja UE
 
Publikacje naukowe:
  • Umowa administracyjna w państwie prawa (Kraków 2004, seria: Monografie Zakamycza)
  • Rola Sejmu w Unii Europejskiej (w:) M. Królikowski, W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Przewodnik poselski, Warszawa 2007, s. 149 i n.
  • Status posła do Parlamentu Europejskiego (Studia BAS nr 13, Warszawa 2008; redaktor tomu)
  • Kontraktowy wymiar kooperacji administracyjnej w Unii Europejskiej (w:) I. Lipowicz (red.), Europeizacja administracji publicznej w Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 59 i n.
  • Konstytucjonalizacja wystąpienia Polski z Unii Europejskiej - problematyka prawna [w:] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudzik, N. Półtorak, Warszawa 2013.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach