dr Mariusz Szyrski

Kontakt: m.szyrski@uksw.edu.pl

Dyżur: w okresie sesji oraz w okresie wakacyjnym - po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu drogą mailową

Notka biograficzna:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia ukończone w 2008 roku). Doktorat obroniony w 2013 roku na podstawie rozprawy pt. „Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna”. Od 2013 roku adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPIA UKSW.

Od 2008 roku pracuje na WPIA UKSW jako pracownik naukowo-dydaktyczny. W latach 2008-2010 prawnik w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy, a w latach 2011-2012 asystent Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Obecnie jest prezesem Fundacji Didactics – Ośrodek Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego oraz członkiem Stowarzyszenia Centrum Prawno-Informatyczne. Jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Zainteresowania naukowe: 
Samorząd terytorialny, teoria prawa administracyjnego, nauka o administracji publicznej, prawo energetyczne (prawo odnawialnych źródeł energii).
 
Publikacje:
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach