Konferencja: Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW zaprasza na konferencję pt. "Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania", która odbędzie się 15 kwietnia br. na UKSW (bud. 21 Auditorium Maximum, aula Schumana, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa) w godzinach 9.00  - 14.00. Konferencja jest w pełni bezpłatna.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres r.medrzycki@uksw.edu.pl

Program konferencji

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników


SESJA I – PROBLEMY PRAWNE

9.30 – 9.40 Uroczyste otwarcie Konferencji – ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW
9.40 – 10.00 Godność człowieka wobec problemu bezdomności – prof. dr hab. Mirosław Granat, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
10.00 – 10.20 Przeciwdziałanie bezdomności w orzecznictwie organów kontroli międzynarodowej – dr hab. Katarzyna Łasak, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA, Uniwersytet Gdański
10.20 – 10.40 Sytuacja prawna osoby bezdomnej – aktywne czy pasywne formy wsparcia? – prof. nadzw. dr hab. Iwona Sierpowska, Kierownik Zakładu Nauk o Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

10.40 – 11.00 Właściwość organów pomocy społecznej w sprawach dotyczących osób bezdomnych – prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
11.00 – 11.20 Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności – dr Radosław Mędrzycki, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
11.20 – 12.00 Dyskusja – czas na zmianę paradygmatu?

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

SESJA II – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA


12.15 – 14.00 Panel dyskusyjny: Polityka administracyjna w przeciwdziałaniu bezdomności – analiza krytyczna (Julia Wygnańska – Fundacja Ius Medicinae, Adriana Porowska – Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, dr Krzysztof Pilarz – Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, Janusz Sukiennik - Caritas Polska, Artur Zalewski - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kinga Markert – Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, dr Radosław Mędrzycki – prowadzący panel).
14.00 – Zakończenie i podsumowanie Konferencji – dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach