Gra edukacyjno-dydaktyczna

W dniu 11 maja 2016 r. odbyła się gra edukacyjno-dydaktyczna, w ramach której Studenci rozwiązywali zadania praktyczne z przedmiotu metody i techniki pracy w administracji i ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Studenci podzieleni na grupy wykonywali zadania o różnym poziomie trudności przechodząc kolejne punkty kontrolne. Najlepsze drużyny wzięły udział w finale, w którym musiały wykazać się pogłębioną wiedzą z obu przedmiotów. W czasie gry Studenci musieli zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie wykładów i ćwiczeń. Gra była organizowana w ramach zajęć dydaktycznych. Organizatorami gry były następujące osoby: dr Agnieszka Piskorz-Ryń (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego), dr Bartosz Majchrzak (Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska) oraz mgr Piotr Drobek ( Katedra Prawa Informatycznego).

Zwycięzcami w pierwszej turze została ex aequo drużyny: EZEDKI (Katarzyna Czajka, Anna Cichocka, Paulina Chmielińska, Magdalena Malinowska, Anna Malinowska, Justyna Nowoszewska),  TAJNE EZEDKI (Klaudia Anielak, Agata Andrzejewska, Agnieszka Grzanka, Marta Kurpiewska, Marta Salata); w drugiej tuże drużyna CZTERY ŻYWIOŁY (Magdalena Janisiewicz, Wioleta Janisiewicz Aleksandra Jodzewicz, Gabriela Słota, Marta Zaręba, Nelya Zhezitska).

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w grze i gratulujemy wiedzy i umiejętności. Szczególne brawa dla zwycięzców.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach