Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju

dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczestniczyła w konferencji pt. Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Zespołu ds. Dobrych Praktyk, Instytut Socjologii i odbyła się 12 maja 2016 r w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW. Dr Piskorz-Ryń wygłosiła referat pt. Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju w świetle nauki prawa administracyjnego.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach