Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa

W dniu 27.06.16 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w konferencji naukowej pt. "Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa", organizowanej przez Katedrę Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Podczas spotkania uczestnicy próbowali wskazać w jaki sposób - na gruncie różnych gałęzi prawa - występujące konstrukcje rozwiązań prawnych w swoim niepowtarzalnym kształcie wpływają na jedność funkcji prawa.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach