Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie

W dniu 20.05.2016 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w VIII Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie - Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne. Konferencja, której organizatorami byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poruszała m.in. kwestie związane z ochroną cyberprzestrzeni RP w tym metod i technik zwalczania cyberprzestępczości, prawnych aspektów ochrony sieci i informacji, a także stanu i perspektyw ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej. Więcej informacji na stronie: www.mrj.uksw.edu.pl.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach