Spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze odbędzie się w dniu 4 lipca o godz. 10.00 w sali 1737. Tylko w tym dniu możliwe będzie uzyskanie zgody od Pani Profesor na objęcie kandydata opieką naukową. Spotkanie będzie miało formę indywidualnej rozmowy z członkami naszej Katedry. Kandydaci proszeni są ponadto o przesłanie CV naukowego (wraz z wykazem ewentuaalnych publikacji) do dnia 27 czerwca na adres: i.lipowicz@uksw.edu.pl.

Trzeci sektor i polityka społeczna

Dr Radosław Mędrzycki uczestniczył w konferencjach pt: "Trzeci sektor i ekonomia społeczna w Polsce i na świecie", która odbyła się 1 czerwca br. na Uniwersytecie Wrocławskim, a także w "XXXV Konferencji polityków połecznych" w dniu 5 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim.

Wizyta w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 22 maja 2017 r. członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WPiA UKSW zorganizowali wyjście do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uczestnicy obejrzeli symulację rozprawy, a także zwiedzili NSA i poznali jego historię. Studenci zadawali pytania dotyczące obejrzanej symulacji oraz codziennego funkcjonowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. o kwestie zastosowania nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wykład imienia Profesora Michała Kuleszy

W dniu 24.05. 2017 r. odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim spotkanie poświęcone pamięci zmarłego Profesora Michała Kuleszy. Składało się ono z trzech części. Pierwszą była sesja wspomnieniowa, w ramach której wręczono Pani Ewie Kuleszy Księgę dedykowana pamięci Profesora pt. „Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z zakresu prawa i administracji“. Potem wspominali Profesora przedstawiciele samorządów, naukowcy i przyjaciele, następnie wykład imienia Profesora Kuleszy „Przeszłość i przyszłość polskiego samorządu“ wygłosił były Prezes TK, współtwórca reform samorządowych Jerzy Stępień. Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa o przyszłości samorządu w Polsce. W uroczystości wzięła udział dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczennica Profesora.

Gra terenowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Czytaj dalej

Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji publicznej

W dniach  10-11 maja 2017 r. dr Agnieszka Piskorz-Ryń wzięła udział konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego „Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji publicznej“ pod patronatem Prezesa NSA prof. zw dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, Prezesa WSA w Łodzi Tomasza Zbrojewskiego oraz Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, gdzie wygłosiła referat „ Dostęp do informacji publicznej a administracyjne postepowanie egzekucyjne".

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Informujemy, że pojawiła się nowa publikacja pt. Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, której współautorem jest stażysta w naszej Katedrze dr Sebastian Sikorski. Gratulujemy wydania!

Kolejne spotkanie z cyklu WSSA

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu WSSA. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPIA UKSW. Przyjętą formą spotkania były warsztaty, w ramach których uczestnicy mieli szansę wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas wykładu oraz ćwiczeń z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego sprawdzić w praktyce, przygotowując wezwanie do usunięcia braków formalnych w postępowaniu administracyjnym. Wydarzenie uświetniła obecność Pani Doktor Joanny Wyporskiej-Frankiewicz, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego - etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Konferencja naukowa „System Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle projektowanych zmian"

W dniu 9 maja 2017 r. zapraszamy na konferencję naukową „System Państwowego  Ratownictwa Medycznego w świetle projektowanych zmian” organizowaną przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Zakładem Prawa i Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechniki Warszawskiej. Obrady odbędą się w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bl.17.

Terminarz konferencji
09.05.2017: termin konferencji
do 04.05.2017: rejestracja uczestników  
do 14.06.2017: nadsyłanie artykułów zgodnych z wymogami edytorskimi na adres: sebastian_sikorski@onet.pl. Zasady przygotowania tekstu to publikacji dostępne są TUTAJ. Czytaj dalej

Konferencja System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE

W dniu 19 kwietnia br. dr Mariusz Szyrski wziął udział w konferencji naukowej pt. "System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE" z referatem pt. "Kierunki zmian w polityce OZE i ich wpływ na samorząd terytorialny". Konferencja odbyła się na WPIA na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach