Konferencja - Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie działające w ramach sieci naukowej serdecznie zapraszają Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności”, która odbędzie się w Warszawie 10 października 2017 r.

Program konferencji

Zaproszenie

Formularz rejestracji

 

Wizyta w Norwegii - Bergen

W dniach 4.09-8.09 delegacja Wydziału Prawa i Administracji UKSW w składzie dr Mariusz Szyrski, dr Mariusz Stanik, mgr Zbigniew Więckowski, mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska przebywała na Uniwersytecie w Bergen w Norwegi (w ramach Norway Grants). Podczas wizyty wygłoszono następujące referaty na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen: dr Mariusz Szyrski - The new UE Policy regarding the renewable energy sources in the context of the Winter Package and its influence on the internal member state law; mgr Zbigniew Więckowski - Biologic medicines - legal aspects; mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska - Public universities in a special purpose company - the principle of creation and functioning for the commercialization of knowledge.

Zaproszenie na Konferencję: Innowacje w zmieniającej się administracji publicznej

Zapraszamy na I Konferencję Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego: Innowacje w zmieniającej się administracji publicznej, Warszawa, 21 listopada 2017 r., Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana, ul. Wóycickiego 1/3.

Celem konferencji jest przedstawienie i ocena aktualnych zagadnień w obszarze prawa administracyjnego związanych z innowacyjnością. Konferencja, jako forum wymiany poglądów, ma przyczynić się do rozwoju naukowego studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką  prawa administracyjnego.

W ramach każdego z paneli dyskusyjnych przewidziano cztery wystąpienia uczestników – studentów 4, bądź 5 roku studiów i doktorantów (15 minut) oraz podsumowanie (5 minut).

Formularz zgłoszeniowy dotyczący udziału w panelach dyskusyjnych, wraz z abstraktem wystąpienia, należy przesłać w terminie do 6 sierpnia 2017 r.: Czytaj dalej

Dyżury w okresie wakacyjnym

Poniżej prezentujemy terminy dyżurów członków Katedry w okresie wakacyjnym.

dr hab. Irena Lipowicz, prof UKSW:
04.07, godz. 11.00
26.09, godz. 11.00

dr Ziemowit Cieślik:
04.07, godz. 18.00
05.09, godz. 16.30

dr Radosław Mędrzycki
04.07, godz. 11.00
14.09, godz. 10.30.

dr Mariusz Szyrski
04.07, godz. 11.00
26.09, godz. 11.00

dr Agnieszka Piskorz-Ryń
04.07, godz. 11.00

Dyżury w okresie sesji oraz w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w okresie sesji oraz w okresie wakacyjnym dyżury pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego poza zgłoszonymi terminami odbywają się po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu drogą mailową.

Spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze odbędzie się w dniu 4 lipca o godz. 10.00 w sali 1737. Tylko w tym dniu możliwe będzie uzyskanie zgody od Pani Profesor na objęcie kandydata opieką naukową. Spotkanie będzie miało formę indywidualnej rozmowy z członkami naszej Katedry. Kandydaci proszeni są ponadto o przesłanie CV naukowego (wraz z wykazem ewentuaalnych publikacji) do dnia 27 czerwca na adres: i.lipowicz@uksw.edu.pl.

Trzeci sektor i polityka społeczna

Dr Radosław Mędrzycki uczestniczył w konferencjach pt: "Trzeci sektor i ekonomia społeczna w Polsce i na świecie", która odbyła się 1 czerwca br. na Uniwersytecie Wrocławskim, a także w "XXXV Konferencji polityków połecznych" w dniu 5 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim.

Wizyta w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 22 maja 2017 r. członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WPiA UKSW zorganizowali wyjście do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uczestnicy obejrzeli symulację rozprawy, a także zwiedzili NSA i poznali jego historię. Studenci zadawali pytania dotyczące obejrzanej symulacji oraz codziennego funkcjonowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. o kwestie zastosowania nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wykład imienia Profesora Michała Kuleszy

W dniu 24.05. 2017 r. odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim spotkanie poświęcone pamięci zmarłego Profesora Michała Kuleszy. Składało się ono z trzech części. Pierwszą była sesja wspomnieniowa, w ramach której wręczono Pani Ewie Kuleszy Księgę dedykowana pamięci Profesora pt. „Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z zakresu prawa i administracji“. Potem wspominali Profesora przedstawiciele samorządów, naukowcy i przyjaciele, następnie wykład imienia Profesora Kuleszy „Przeszłość i przyszłość polskiego samorządu“ wygłosił były Prezes TK, współtwórca reform samorządowych Jerzy Stępień. Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa o przyszłości samorządu w Polsce. W uroczystości wzięła udział dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczennica Profesora.

Gra terenowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach