Konferencja System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE

W dniu 19 kwietnia br. dr Mariusz Szyrski wziął udział w konferencji naukowej pt. "System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE" z referatem pt. "Kierunki zmian w polityce OZE i ich wpływ na samorząd terytorialny". Konferencja odbyła się na WPIA na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Z przyjemnością informujemy, że pojawił się komentarz pod redakcją dr Agnieszki Piskorz-Ryń pt. "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz. Autorami komentarza są dr Bogdan Fischer, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Marlena  Sakowska-Baryła oraz  dr Joanna Wyporska-Frankiewicz. Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są pod linkiem.

Kobieta w nauce

W dniach  4-5 kwietnia 2017 r. dr Agnieszka Piskorz-Ryń wzięła udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kobieta w nauce“ pt. „Kobieta-dom, przestrzeń publiczna i nauka“, gdzie wygłosiła referat „ Sytuacja prawna kobiety naukowca w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym". Organizatorami Konferencji był Zespół ds. Dobryk Praktyk WNHiS UKSW, Instytut Socjologii WNHiS UKSW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Spotkanie z cyklu WSSA: sprawozdanie

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu WSSA: Służby Specjalne między fikcją a rzeczywistością zoorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Gościliśmy byłego pracownika Służb Specjalnych, autora tetralogii szpiegowskiej pt. "Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni" - Pan Vincent V. Severski. Gość opowiedział m.in. o tym czym powinien cechować się kandydat do pracy w Służbach Specjalnych i z jakim ryzykiem wiąże się taka praca. Usłyszeliśmy również kilka interesujących i zabawnych anegdot związanych ze służbą Pana Vincenta V. Severskiego.

Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast?

W dniu 23.04.2017 r. dr Radosław Mędrzycki wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na UKSW pt. DZIECKO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – WARTOŚĆ CZY BALAST? ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE" z referatem:"Bezdomność rodzin w Polsce – wybrane problemy prawne". Organizatorami Konferencji byli Wydział Studiów nad Rodziną, Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny Katedra Pedagogiki Rodziny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Psychologicznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

Służby Specjalne między fikcją a rzeczywistością: 28.03.2017 r.

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu WSSA: Służby Specjalne między fikcją a rzeczywistością. Naszym Gościem będzie Vincent V. Severski – autor tetralogii szpiegowskiej: Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni. Był on długoletnim pracownikiem  AW działającym pod przykryciem. Opowie o kulisach pracy wywiadowczej. Spotkanie odbędzie się 28.03.2017 r. w sali 114 w budynku 21 o godzinie 18:30. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)

Z przyjemnością informujemy, że pojawiła się nowa monografia dr Mariusza Szyrskiego pt. "Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)". Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są pod linkiem.

Sieć naukowa poświęcona wykluczeniu społecznemu.

W dniu 7.02.2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie sieci naukowej poświęconej wykluczeniu społecznemu. W spotkaniu wzięli udział z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku Pani Profesor Anetta Breczko oraz dr Alina Miruć. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali Pani dr Magdalena Małecka-Łyszczek, dr Ambroży Mituś. Gospodarzami spotkania byli: Pani Profesor Irena Lipowicz, dr Radosław Mędrzycki, mgr Mateusz Kruczkowski.

Podczas spotkania omówiono założenia przyszłej współpracy naukowej oraz wspólnych projektów. Członkowie sieci planują organizację cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności oraz wspólne występowanie o granty naukowe. W ramach pracy popularyzatorsko-dydaktycznej przewidziano również organizację konkursów na najlepszy esej i rozwiązanie kazusu dla studentów kierunków prawa i administracji. Czytaj dalej

Wieczorne Studenckie Spotkania Administracyjne

18 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wieczornych Studenckich Spotkań Administracyjnych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. W tym miesiącu naszym Gościem był radca prawny dr Marcin Kopeć, który przedstawił nam zagadnienie tzw. samowoli budowlanej. Nasz Gość opowiedział o problemach pojawiających się w praktyce, np. o stosowaniu przepisów z lat 30. XX wieku. Zajęliśmy się również kwestią opłat legalizacyjnych, które są traktowane przez społeczeństwo jako kara, jednak w świetle przepisów prawnych jest to przywilej podmiotu administrowanego, który dopuścił się samowoli budowlanej.

Przełożony dyżur

W dniu 9 stycznia br. dyżur dra Mariusza Szyrskiego nie odbędzie się - dyżur jednorazowo w tym tygodniu zostaje przełożony na 10 stycznia godz. 10.00.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach