Kolejne spotkanie z cyklu WSSA

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu WSSA. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPIA UKSW. Przyjętą formą spotkania były warsztaty, w ramach których uczestnicy mieli szansę wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas wykładu oraz ćwiczeń z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego sprawdzić w praktyce, przygotowując wezwanie do usunięcia braków formalnych w postępowaniu administracyjnym. Wydarzenie uświetniła obecność Pani Doktor Joanny Wyporskiej-Frankiewicz, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego - etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Konferencja naukowa „System Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle projektowanych zmian"

W dniu 9 maja 2017 r. zapraszamy na konferencję naukową „System Państwowego  Ratownictwa Medycznego w świetle projektowanych zmian” organizowaną przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Zakładem Prawa i Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechniki Warszawskiej. Obrady odbędą się w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bl.17.

Terminarz konferencji
09.05.2017: termin konferencji
do 04.05.2017: rejestracja uczestników  
do 14.06.2017: nadsyłanie artykułów zgodnych z wymogami edytorskimi na adres: sebastian_sikorski@onet.pl. Zasady przygotowania tekstu to publikacji dostępne są TUTAJ. Czytaj dalej

Konferencja System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE

W dniu 19 kwietnia br. dr Mariusz Szyrski wziął udział w konferencji naukowej pt. "System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE" z referatem pt. "Kierunki zmian w polityce OZE i ich wpływ na samorząd terytorialny". Konferencja odbyła się na WPIA na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Z przyjemnością informujemy, że pojawił się komentarz pod redakcją dr Agnieszki Piskorz-Ryń pt. "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz. Autorami komentarza są dr Bogdan Fischer, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Marlena  Sakowska-Baryła oraz  dr Joanna Wyporska-Frankiewicz. Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są pod linkiem.

Kobieta w nauce

W dniach  4-5 kwietnia 2017 r. dr Agnieszka Piskorz-Ryń wzięła udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kobieta w nauce“ pt. „Kobieta-dom, przestrzeń publiczna i nauka“, gdzie wygłosiła referat „ Sytuacja prawna kobiety naukowca w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym". Organizatorami Konferencji był Zespół ds. Dobryk Praktyk WNHiS UKSW, Instytut Socjologii WNHiS UKSW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Spotkanie z cyklu WSSA: sprawozdanie

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu WSSA: Służby Specjalne między fikcją a rzeczywistością zoorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Gościliśmy byłego pracownika Służb Specjalnych, autora tetralogii szpiegowskiej pt. "Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni" - Pan Vincent V. Severski. Gość opowiedział m.in. o tym czym powinien cechować się kandydat do pracy w Służbach Specjalnych i z jakim ryzykiem wiąże się taka praca. Usłyszeliśmy również kilka interesujących i zabawnych anegdot związanych ze służbą Pana Vincenta V. Severskiego.

Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast?

W dniu 23.04.2017 r. dr Radosław Mędrzycki wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na UKSW pt. DZIECKO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – WARTOŚĆ CZY BALAST? ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE" z referatem:"Bezdomność rodzin w Polsce – wybrane problemy prawne". Organizatorami Konferencji byli Wydział Studiów nad Rodziną, Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny Katedra Pedagogiki Rodziny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Psychologicznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

Służby Specjalne między fikcją a rzeczywistością: 28.03.2017 r.

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu WSSA: Służby Specjalne między fikcją a rzeczywistością. Naszym Gościem będzie Vincent V. Severski – autor tetralogii szpiegowskiej: Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni. Był on długoletnim pracownikiem  AW działającym pod przykryciem. Opowie o kulisach pracy wywiadowczej. Spotkanie odbędzie się 28.03.2017 r. w sali 114 w budynku 21 o godzinie 18:30. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)

Z przyjemnością informujemy, że pojawiła się nowa monografia dr Mariusza Szyrskiego pt. "Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)". Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są pod linkiem.

Sieć naukowa poświęcona wykluczeniu społecznemu.

W dniu 7.02.2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie sieci naukowej poświęconej wykluczeniu społecznemu. W spotkaniu wzięli udział z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku Pani Profesor Anetta Breczko oraz dr Alina Miruć. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali Pani dr Magdalena Małecka-Łyszczek, dr Ambroży Mituś. Gospodarzami spotkania byli: Pani Profesor Irena Lipowicz, dr Radosław Mędrzycki, mgr Mateusz Kruczkowski.

Podczas spotkania omówiono założenia przyszłej współpracy naukowej oraz wspólnych projektów. Członkowie sieci planują organizację cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności oraz wspólne występowanie o granty naukowe. W ramach pracy popularyzatorsko-dydaktycznej przewidziano również organizację konkursów na najlepszy esej i rozwiązanie kazusu dla studentów kierunków prawa i administracji. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach