Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)

Z przyjemnością informujemy, że pojawiła się nowa monografia dr Mariusza Szyrskiego pt. "Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)". Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są pod linkiem.

Sieć naukowa poświęcona wykluczeniu społecznemu.

W dniu 7.02.2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie sieci naukowej poświęconej wykluczeniu społecznemu. W spotkaniu wzięli udział z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku Pani Profesor Anetta Breczko oraz dr Alina Miruć. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali Pani dr Magdalena Małecka-Łyszczek, dr Ambroży Mituś. Gospodarzami spotkania byli: Pani Profesor Irena Lipowicz, dr Radosław Mędrzycki, mgr Mateusz Kruczkowski.

Podczas spotkania omówiono założenia przyszłej współpracy naukowej oraz wspólnych projektów. Członkowie sieci planują organizację cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności oraz wspólne występowanie o granty naukowe. W ramach pracy popularyzatorsko-dydaktycznej przewidziano również organizację konkursów na najlepszy esej i rozwiązanie kazusu dla studentów kierunków prawa i administracji. Czytaj dalej

Wieczorne Studenckie Spotkania Administracyjne

18 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wieczornych Studenckich Spotkań Administracyjnych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. W tym miesiącu naszym Gościem był radca prawny dr Marcin Kopeć, który przedstawił nam zagadnienie tzw. samowoli budowlanej. Nasz Gość opowiedział o problemach pojawiających się w praktyce, np. o stosowaniu przepisów z lat 30. XX wieku. Zajęliśmy się również kwestią opłat legalizacyjnych, które są traktowane przez społeczeństwo jako kara, jednak w świetle przepisów prawnych jest to przywilej podmiotu administrowanego, który dopuścił się samowoli budowlanej.

Przełożony dyżur

W dniu 9 stycznia br. dyżur dra Mariusza Szyrskiego nie odbędzie się - dyżur jednorazowo w tym tygodniu zostaje przełożony na 10 stycznia godz. 10.00.

Wieczorne Studenckie Spotkania Administracyjne

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie z nowego cyklu Wieczornych Studenckich Spotkań Administracyjnych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Na spotkaniu nasz Gość Pan dr Sebastian Sikorski - adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji WAiNS Politechniki Warszawskiej starał się odpowiedzieć na pytanie Dlaczego ochrona zdrowia nie działa prawidłowo?. W trakcie debaty uczestnicy zetknęli się z podstawowymi problemami, z którymi zmaga się ochrona zdrowia w Polsce, m.in. problemu płatnika, dodatkowych źródeł finansowania, czy też tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych.

Warsztaty w PAN we Wiedniu

W dniach 3-4 grudnia br. dr Mariusz Szyrski uczestniczył w prestiżowych warsztatach European Research Council z zakresu Horizon 2020 Frontier Research Grants - Starting and Consolidator Grant 2017 w Polskiej Akademii Nauk we Wiedniu.

Konferencja "Zasady a prawo administracyjne"

W dniu 23 listopada br. Pan Doktor Mariusz Szyrski oraz Pan dr Radosław Mędrzycki uczestniczyli w konferencji naukowej pt. "Zasady a prawo administracyjne" zorganizaowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Dr Mariusz Szyrski wystąpił z referatem pt. "Przydatność koncepcji zasad ogólnych prawa administracyjnego".

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji

W dniu 17 listopada br. dr Mariusz Szyrski oraz dr Radosław Mędrzycki uczestniczyli w dorocznym seminarium pt. "Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji" organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach konferencji powstanie publikacja zbierająca referaty prelegentów i innych uczestników wydarzenia.

Nowy zarząd Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Informujemy, że w wyniku wyborów nowym Prezesem Koła Naukowego Prawa Admnistracyjnego została Pani Barbara Hornowska. Do Zarządu Koła weszli także: Karolina Kubić oraz Paweł Niewiarowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami będącymi wynikiem konferencji w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15.04.2016 r. Artykuły te zostały zebrane w zbiorze pt. Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, (red. I. Lipowicz). Materiał można pobrać klikają w poniższą grafkę.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach