Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji

W dniu 17 listopada br. dr Mariusz Szyrski oraz dr Radosław Mędrzycki uczestniczyli w dorocznym seminarium pt. "Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji" organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach konferencji powstanie publikacja zbierająca referaty prelegentów i innych uczestników wydarzenia.

Nowy zarząd Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Informujemy, że w wyniku wyborów nowym Prezesem Koła Naukowego Prawa Admnistracyjnego została Pani Barbara Hornowska. Do Zarządu Koła weszli także: Karolina Kubić oraz Paweł Niewiarowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami będącymi wynikiem konferencji w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15.04.2016 r. Artykuły te zostały zebrane w zbiorze pt. Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, (red. I. Lipowicz). Materiał można pobrać klikają w poniższą grafkę.

OZE

Sieć naukowa: Wykluczenie społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD SIECI:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
dr Radosław Mędrzycki - Koordynator sieci
mgr Mateusz Kruczkowski - sekretarz sieci

Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
dr Alina Miruć
dr Anna Budnik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Magdalena Małecka-Łyszczek
dr Ambroży Mituś

Uniwersytet Wrocławski
prof. Jolanta Blicharz
dr Dominika Cendrowicz

CELE SIECI:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Congress of Societas Humboldtiana

W dnich 30.06-02.07 w Łodzi odbył się 10 Congress of Societas Humboldtiana Polonorum. W wydarzeniu tym wzięła udział Pani Profesor Irena Lipowicz - z wykładem: Das Recht auf eine gute Verwaltung - verwaltugsrechtliche Aspekte der Rechte der Senioren. Więcej: http://www.10kongres.humboldt.org.pl/teksty.php?plik=program.php

Prof. Irena Lipowicz w Zarządzie SIPE

Informujemy, że Pani Profesor Irena Lipowicz - Kierownik naszej Katedry została członkiem Zarządu Societas Iuris Publici Europaei (SIPE). Serdecznie gratulujemy!

prof. Irena Lipowicz Senatorem UKSW

Podczas zebrania wyborczego nauczycieli akademickich posiadajacych tytułu profesora lub stopień naukowy doktora hablilitowanego Senatorem UKSW na kadencję 2016-2020 została wybrana Pani prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz. Serdecznie gratulujemy!

Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie

W dniu 20.05.2016 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w VIII Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie - Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne. Konferencja, której organizatorami byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poruszała m.in. kwestie związane z ochroną cyberprzestrzeni RP w tym metod i technik zwalczania cyberprzestępczości, prawnych aspektów ochrony sieci i informacji, a także stanu i perspektyw ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej. Więcej informacji na stronie: www.mrj.uksw.edu.pl.

Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa

W dniu 27.06.16 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w konferencji naukowej pt. "Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa", organizowanej przez Katedrę Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Podczas spotkania uczestnicy próbowali wskazać w jaki sposób - na gruncie różnych gałęzi prawa - występujące konstrukcje rozwiązań prawnych w swoim niepowtarzalnym kształcie wpływają na jedność funkcji prawa.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach