Wieczorne Studenckie Spotkania Administracyjne

18 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wieczornych Studenckich Spotkań Administracyjnych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. W tym miesiącu naszym Gościem był radca prawny dr Marcin Kopeć, który przedstawił nam zagadnienie tzw. samowoli budowlanej. Nasz Gość opowiedział o problemach pojawiających się w praktyce, np. o stosowaniu przepisów z lat 30. XX wieku. Zajęliśmy się również kwestią opłat legalizacyjnych, które są traktowane przez społeczeństwo jako kara, jednak w świetle przepisów prawnych jest to przywilej podmiotu administrowanego, który dopuścił się samowoli budowlanej.

Przełożony dyżur

W dniu 9 stycznia br. dyżur dra Mariusza Szyrskiego nie odbędzie się - dyżur jednorazowo w tym tygodniu zostaje przełożony na 10 stycznia godz. 10.00.

Wieczorne Studenckie Spotkania Administracyjne

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie z nowego cyklu Wieczornych Studenckich Spotkań Administracyjnych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Na spotkaniu nasz Gość Pan dr Sebastian Sikorski - adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji WAiNS Politechniki Warszawskiej starał się odpowiedzieć na pytanie Dlaczego ochrona zdrowia nie działa prawidłowo?. W trakcie debaty uczestnicy zetknęli się z podstawowymi problemami, z którymi zmaga się ochrona zdrowia w Polsce, m.in. problemu płatnika, dodatkowych źródeł finansowania, czy też tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych.

Warsztaty w PAN we Wiedniu

W dniach 3-4 grudnia br. dr Mariusz Szyrski uczestniczył w prestiżowych warsztatach European Research Council z zakresu Horizon 2020 Frontier Research Grants - Starting and Consolidator Grant 2017 w Polskiej Akademii Nauk we Wiedniu.

Konferencja "Zasady a prawo administracyjne"

W dniu 23 listopada br. Pan Doktor Mariusz Szyrski oraz Pan dr Radosław Mędrzycki uczestniczyli w konferencji naukowej pt. "Zasady a prawo administracyjne" zorganizaowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Dr Mariusz Szyrski wystąpił z referatem pt. "Przydatność koncepcji zasad ogólnych prawa administracyjnego".

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji

W dniu 17 listopada br. dr Mariusz Szyrski oraz dr Radosław Mędrzycki uczestniczyli w dorocznym seminarium pt. "Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji" organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach konferencji powstanie publikacja zbierająca referaty prelegentów i innych uczestników wydarzenia.

Nowy zarząd Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Informujemy, że w wyniku wyborów nowym Prezesem Koła Naukowego Prawa Admnistracyjnego została Pani Barbara Hornowska. Do Zarządu Koła weszli także: Karolina Kubić oraz Paweł Niewiarowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami będącymi wynikiem konferencji w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15.04.2016 r. Artykuły te zostały zebrane w zbiorze pt. Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, (red. I. Lipowicz). Materiał można pobrać klikają w poniższą grafkę.

OZE

Sieć naukowa: Wykluczenie społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD SIECI:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
dr Radosław Mędrzycki - Koordynator sieci
mgr Mateusz Kruczkowski - sekretarz sieci

Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
dr Alina Miruć
dr Anna Budnik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Magdalena Małecka-Łyszczek
dr Ambroży Mituś

Uniwersytet Wrocławski
prof. Jolanta Blicharz
dr Dominika Cendrowicz

CELE SIECI:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach