prof. Irena Lipowicz Senatorem UKSW

Podczas zebrania wyborczego nauczycieli akademickich posiadajacych tytułu profesora lub stopień naukowy doktora hablilitowanego Senatorem UKSW na kadencję 2016-2020 została wybrana Pani prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz. Serdecznie gratulujemy!

Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie

W dniu 20.05.2016 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w VIII Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie - Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne. Konferencja, której organizatorami byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poruszała m.in. kwestie związane z ochroną cyberprzestrzeni RP w tym metod i technik zwalczania cyberprzestępczości, prawnych aspektów ochrony sieci i informacji, a także stanu i perspektyw ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej. Więcej informacji na stronie: www.mrj.uksw.edu.pl.

Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa

W dniu 27.06.16 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w konferencji naukowej pt. "Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa", organizowanej przez Katedrę Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Podczas spotkania uczestnicy próbowali wskazać w jaki sposób - na gruncie różnych gałęzi prawa - występujące konstrukcje rozwiązań prawnych w swoim niepowtarzalnym kształcie wpływają na jedność funkcji prawa.

Odwołany dyżur

W dniu 14 czerwca dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz nie odbędzie się. W sprawach pilnych prośba o kontakt mailowy.

Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju

dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczestniczyła w konferencji pt. Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Zespołu ds. Dobrych Praktyk, Instytut Socjologii i odbyła się 12 maja 2016 r w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW. Dr Piskorz-Ryń wygłosiła referat pt. Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju w świetle nauki prawa administracyjnego.

Gra edukacyjno-dydaktyczna

W dniu 11 maja 2016 r. odbyła się gra edukacyjno-dydaktyczna, w ramach której Studenci rozwiązywali zadania praktyczne z przedmiotu metody i techniki pracy w administracji i ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Studenci podzieleni na grupy wykonywali zadania o różnym poziomie trudności przechodząc kolejne punkty kontrolne. Najlepsze drużyny wzięły udział w finale, w którym musiały wykazać się pogłębioną wiedzą z obu przedmiotów. W czasie gry Studenci musieli zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie wykładów i ćwiczeń. Gra była organizowana w ramach zajęć dydaktycznych. Organizatorami gry były następujące osoby: dr Agnieszka Piskorz-Ryń (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego), dr Bartosz Majchrzak (Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska) oraz mgr Piotr Drobek ( Katedra Prawa Informatycznego). Czytaj dalej

Jednorazowa zmiana dyżuru

W dniu 19 kwietnia dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz odbędzie się wyjątkowo w godz. 11.00-12.00.

Konferencja: Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW zaprasza na konferencję pt. "Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania", która odbędzie się 15 kwietnia br. na UKSW (bud. 21 Auditorium Maximum, aula Schumana, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa) w godzinach 9.00  - 14.00. Konferencja jest w pełni bezpłatna.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres r.medrzycki@uksw.edu.pl

Program konferencji

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników


SESJA I – PROBLEMY PRAWNE Czytaj dalej

Uczestnictwo w konferencji

W dniach 11-13.03.2016 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w konferencji Instrumenty koordynacji informatyzacji administracji organizowanej w ramach projektu Model regulacji jawności i jej ograniczen w demokratycznym państwie prawnym prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Konferencja, która odbyła się w Ustroniu poruszała kwestie kontroli przestrzegania ustawy o informatyzacji, audytów systemów teleinformatycznych, modelu koordynacji w świetle nauki administracji czy koordynacja finansowania informatyzacji. Więcej informacji o projekcie na stronie http://mrj.uksw.edu.pl/

Nowy Doktor w Katedrze

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Rada WPIA UKSW podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu Radosławowi Mędrzyckiemu - pracownikowi naszej Katedry. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach