Sieć naukowa: prawo energetyczne i OZE

UCZESTNICY SIECI NAUKOWEJ:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
dr Mariusz Szyrski (Kierownik sieci)
mgr Aneta Wójcik
Martyna Szlufik (Sekretarz sieci)
Mateusz Sasinowski
Karolina Chról

Uniwersytet Gdański
dr Jakub Szlachetko

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Piotr Lissoń

Instytut Badań Strukturalnych

Związek Powiatów Polskich
mgr Grzegorz Kubalski
mgr Marcin Maksymiuk

 

Sieć naukowa: Wykluczenie społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD SIECI:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
dr Radosław Mędrzycki - Koordynator sieci
mgr Mateusz Kruczkowski - sekretarz sieci

Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
dr Alina Miruć
dr Anna Budnik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Magdalena Małecka-Łyszczek
dr Ambroży Mituś

Uniwersytet Wrocławski
prof. Jolanta Blicharz
dr Dominika Cendrowicz

Politechnika Warszawska
dr Sebastian Sikorski

CELE SIECI: Czytaj dalej

Congress of Societas Humboldtiana

W dnich 30.06-02.07 w Łodzi odbył się 10 Congress of Societas Humboldtiana Polonorum. W wydarzeniu tym wzięła udział Pani Profesor Irena Lipowicz - z wykładem: Das Recht auf eine gute Verwaltung - verwaltugsrechtliche Aspekte der Rechte der Senioren. Więcej: http://www.10kongres.humboldt.org.pl/teksty.php?plik=program.php

Prof. Irena Lipowicz w Zarządzie SIPE

Informujemy, że Pani Profesor Irena Lipowicz - Kierownik naszej Katedry została członkiem Zarządu Societas Iuris Publici Europaei (SIPE). Serdecznie gratulujemy!

prof. Irena Lipowicz Senatorem UKSW

Podczas zebrania wyborczego nauczycieli akademickich posiadajacych tytułu profesora lub stopień naukowy doktora hablilitowanego Senatorem UKSW na kadencję 2016-2020 została wybrana Pani prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz. Serdecznie gratulujemy!

Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie

W dniu 20.05.2016 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w VIII Konferencji naukowej Bezpieczeństwo w Internecie - Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne. Konferencja, której organizatorami byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poruszała m.in. kwestie związane z ochroną cyberprzestrzeni RP w tym metod i technik zwalczania cyberprzestępczości, prawnych aspektów ochrony sieci i informacji, a także stanu i perspektyw ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej. Więcej informacji na stronie: www.mrj.uksw.edu.pl.

Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa

W dniu 27.06.16 r. mgr Grzegorz Frelak uczestniczył w konferencji naukowej pt. "Swoistość konstrukcji rozwiazań prawnych a jedność funkcji prawa", organizowanej przez Katedrę Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Podczas spotkania uczestnicy próbowali wskazać w jaki sposób - na gruncie różnych gałęzi prawa - występujące konstrukcje rozwiązań prawnych w swoim niepowtarzalnym kształcie wpływają na jedność funkcji prawa.

Odwołany dyżur

W dniu 14 czerwca dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz nie odbędzie się. W sprawach pilnych prośba o kontakt mailowy.

Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju

dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczestniczyła w konferencji pt. Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Zespołu ds. Dobrych Praktyk, Instytut Socjologii i odbyła się 12 maja 2016 r w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW. Dr Piskorz-Ryń wygłosiła referat pt. Paradygmat społecznej odpowiedzialności a problematyka zrównoważonego rozwoju w świetle nauki prawa administracyjnego.

Gra edukacyjno-dydaktyczna

W dniu 11 maja 2016 r. odbyła się gra edukacyjno-dydaktyczna, w ramach której Studenci rozwiązywali zadania praktyczne z przedmiotu metody i techniki pracy w administracji i ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Studenci podzieleni na grupy wykonywali zadania o różnym poziomie trudności przechodząc kolejne punkty kontrolne. Najlepsze drużyny wzięły udział w finale, w którym musiały wykazać się pogłębioną wiedzą z obu przedmiotów. W czasie gry Studenci musieli zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie wykładów i ćwiczeń. Gra była organizowana w ramach zajęć dydaktycznych. Organizatorami gry były następujące osoby: dr Agnieszka Piskorz-Ryń (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego), dr Bartosz Majchrzak (Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska) oraz mgr Piotr Drobek ( Katedra Prawa Informatycznego). Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach