Dyżury pracowników Katedry we wrześniu br.

dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW: 24.09, godz. 8.00-9.00, s. 1754
dr Ziemowit Cieślik: 03.09, godz. 17.00-18.00, s. 1754 oraz 19.09, godz. 16.45-17.45, s. 1754
dr Agnieszka Piskorz-Ryń: 11.09, godz. 10.00-11.00, s. 1754
dr Tomasz Jaroszyński: 28.09, godz. 13.30-14.30, s. 1737
dr Mariusz Szyrski: 24.09, godz. 8.00-9.00, s. 1737
mgr Radosław Mędrzycki: 6.09, godz. 10.00-11.00, s. 1737
mgr Marek Krawczyk: 10.09, godz. 15.00-16.00, s. 1737
mgr Magdalena Czuba-Wąsowska: 24.09, godz. 9.00-10.00, s. 1737
 

Zaproszenie na konferencję naukową

Konferencja
„Współczesne problemy dydaktyki prawa publicznego”
26.04.2013 r. Warszawa


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
Audytorium Maximum, Aula im.

Dyżur mgr Magdalena Czuba-Wąsowska

W dniu 5 marca z powodu choroby dyżur mgr Magdaleny Czuby-Wąsowskiej nie odbędzie się. W sprawach pilnych proszę kontaktować się mailowo.

Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego

W dniu 18 lutego br. Profesor Irena Lipowicz wraz z mgr Mariuszem Szyrskim wzięli udział w konferencji pt. „Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego”. Organizatorem konferencji była  sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przy współudziale Związku Powiatów Polskich.

Artykuł "Postępowanie uchwałodawcze w Sejmie RP"

Informujemy, że w najnowszym numerze Przeglądu Sejmowego ukazał się artykuł współautorstwa Pana dr Tomasza Jaroszyńskiego pt. "Postępowanie uchwałodawcze w Sejmie RP".

Artykuł można odnaleźć na stronie internetowej Przeglądu Sejmowego: LINK

Zapraszamy do lektury!

Stan samorządu - raport

Informujemy, że na stronie stansamorzadu.pl pojawil się raport pt. "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce", który został przygotowany przez: Jarosława Bobra, Jerzego Hausnera, Huberta Izdebskiego, Wojciecha Iachiewicza, Stanisława Mazura, Aleksandra Nelickiego, Bartłomieja Nowotarskiego, Włodzimierza Puzynę, Krzysztofa Surówkę, Igora Zachariasza oraz Marcia zawickiego.

Zapraszamy do lektury!

Konsultacje w okresie sesji i przerwy semestralnej

W okresie sesji egzaminacyjnej oraz w okresie przerwy semestralnej proszę kontaktować się z pracownikami Katedry za pośrednictwem podanych na stronie adresów e-mail.

Przegląd publikacji dot. prawa administracyjnego z 2012 roku

Dzięki uprzejmości dwóch praktykantek w Katedrze - Pani Katarzyny Chylińskiej oraz Pani Aleksandry Brzezińskiej - pod poniższym linkiem zamieszczamy przegląd publikacji dotyczących prawa administracyjnego za rok 2012.

Spis publikacji

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych

W dniach 5-6 grudnia 2012 r. mgr Radosław Mędrzycki uczestniczył z głosem w dyskusji w spotkaniu oraz konferencji pt. "Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych"  organizowanej przez Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne na WPIA UKSW.

Tematyka spotkań koncentrowała się na współczesnych problemach elektronicznego obiegu dokumentów w tym systemu EZD. Więcej na stronie: www.ncpi.org.pl

Dyskusja Studencka: Wolność zgromadzeń?

W dniu 8 listopada br. na WPIA UKSW z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Administracyjnego odbyła się pierwsza debata w ramach cyklu "Dyskusje Studenckie". W przeddzień uroczystości związanych ze świętem 11 listopada dyskutowano nt. wolności zgromadzeń. W dyskusji wziął udział - jako ekspert - Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - Pan Mirosław Wróblewski.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach