Konferencja Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności

10 października 2017 r. odbyła się w UKSW ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności" organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW oraz Katedrę Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas obrad poruszono kwestie aksjologicznych podstaw przeciwdziałania bezdomności oraz praktycznych zagadnień prawnych związanych z bezdomnością. Naszą Katedrę z referatami reprezentowali dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW oraz dr Mariusz Szyrski.

Dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz

Informujemy, że dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz zostaje przełożony na dzień 27 września godz. 15.00

XX Niemiecko-Polskie Kolokwium Administratywistów

W dniach 17-20 września br. odbywa się XX. Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloquium „Nationale und übernationale Mechanismen des Schutzes des Rechtsstaats“ und „Die Anwendung des öffentlichen Rechts durch einvernehmliche Lösungen“. Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Konferencja - Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie działające w ramach sieci naukowej serdecznie zapraszają Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności”, która odbędzie się w Warszawie 10 października 2017 r.

Program konferencji

Zaproszenie

Formularz rejestracji

 

Wizyta w Norwegii - Bergen

W dniach 4.09-8.09 delegacja Wydziału Prawa i Administracji UKSW w składzie dr Mariusz Szyrski, dr Mariusz Stanik, mgr Zbigniew Więckowski, mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska przebywała na Uniwersytecie w Bergen w Norwegi (w ramach Norway Grants). Podczas wizyty wygłoszono następujące referaty na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen: dr Mariusz Szyrski - The new UE Policy regarding the renewable energy sources in the context of the Winter Package and its influence on the internal member state law; mgr Zbigniew Więckowski - Biologic medicines - legal aspects; mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska - Public universities in a special purpose company - the principle of creation and functioning for the commercialization of knowledge.

Zaproszenie na Konferencję: Innowacje w zmieniającej się administracji publicznej

Zapraszamy na I Konferencję Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego: Innowacje w zmieniającej się administracji publicznej, Warszawa, 21 listopada 2017 r., Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana, ul. Wóycickiego 1/3.

Celem konferencji jest przedstawienie i ocena aktualnych zagadnień w obszarze prawa administracyjnego związanych z innowacyjnością. Konferencja, jako forum wymiany poglądów, ma przyczynić się do rozwoju naukowego studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką  prawa administracyjnego.

W ramach każdego z paneli dyskusyjnych przewidziano cztery wystąpienia uczestników – studentów 4, bądź 5 roku studiów i doktorantów (15 minut) oraz podsumowanie (5 minut).

Formularz zgłoszeniowy dotyczący udziału w panelach dyskusyjnych, wraz z abstraktem wystąpienia, należy przesłać w terminie do 6 sierpnia 2017 r.: Czytaj dalej

Dyżury w okresie wakacyjnym

Poniżej prezentujemy terminy dyżurów członków Katedry w okresie wakacyjnym.

dr hab. Irena Lipowicz, prof UKSW:
04.07, godz. 11.00
26.09, godz. 11.00

dr Ziemowit Cieślik:
04.07, godz. 18.00
05.09, godz. 16.30

dr Radosław Mędrzycki
04.07, godz. 11.00
14.09, godz. 10.30.

dr Mariusz Szyrski
04.07, godz. 11.00
26.09, godz. 11.00

dr Agnieszka Piskorz-Ryń
04.07, godz. 11.00

Dyżury w okresie sesji oraz w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w okresie sesji oraz w okresie wakacyjnym dyżury pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego poza zgłoszonymi terminami odbywają się po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu drogą mailową.

Spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z kandydatami na studia doktoranckie w naszej Katedrze odbędzie się w dniu 4 lipca o godz. 10.00 w sali 1737. Tylko w tym dniu możliwe będzie uzyskanie zgody od Pani Profesor na objęcie kandydata opieką naukową. Spotkanie będzie miało formę indywidualnej rozmowy z członkami naszej Katedry. Kandydaci proszeni są ponadto o przesłanie CV naukowego (wraz z wykazem ewentuaalnych publikacji) do dnia 27 czerwca na adres: i.lipowicz@uksw.edu.pl.

Trzeci sektor i polityka społeczna

Dr Radosław Mędrzycki uczestniczył w konferencjach pt: "Trzeci sektor i ekonomia społeczna w Polsce i na świecie", która odbyła się 1 czerwca br. na Uniwersytecie Wrocławskim, a także w "XXXV Konferencji polityków połecznych" w dniu 5 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach