Polsko-niemieckie sympozjum „Język sąsiada”

W Roku Karla Dedeciusa odbyło się we współpracy z Fundacją Dedeciusa polsko-niemieckie sympozjum pod tytułem „Język sąsiada”. 

Wykład inauguracyjny dotyczący wspólnoty pojęć wygłosiła prof. Irena Lipowicz. 

W ramach trzech paneli rozmawiano o komunikacji w zakresie prawa, religii i kultury (zwłaszcza przekładu literackiego). Do dyskusji zostali zaproszeni znani eksperci, przedstawiciele poszczególnych dziedzin z obu krajów. W panelu dotyczącym prawa udział wzięli prof. Andrzej Wróbel, dr hab. Natalia Kohtamäki i prof. Paulina Starski. Program wydarzenia w załączeniu. Sympozjum odbyło się w ramach cyklu Bartoszewski Promemoria i stanowi kontynuację inicjatywy rozpoczętej w 2020 r. 

Wydarzenie zrealizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.