{:pl}Powiaty się sprawdziły – wywiad z prof. Ireną Lipowicz{:}{:en}Interview with Professor Irena Lipowicz on the subject of poviats{:}

{:pl}

W przestrzeni publicznej toczy się dyskusja nad tym, jak wyglądać ma samorząd, co wpisać do Konstytucji, czy powiaty są zasadne, itd. Dlatego może warto wrócić do momentu, kiedy reaktywowano powiaty, ocenić jak działają? Z Dziennikiem Warto Wiedzieć rozmawia dr hab. Irena Lipowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydział Prawa i Administracji UKSW.

CAŁY WYWIAD DOSTĘPNY POD LINKIEM{:}{:en}

In the public space there is a discussion about what the local government should look like, what to write in the Constitution, whether poviats are justified, etc. Therefore, maybe it is worth returning to the moment when poviats were reactivated, and how they work?

ALL INTERVIEW AVAILABLE UNDER THE LINK{:}