{:pl}Referat Mateusza Sasinowskiego{:}{:en}Paper by Mateusz Sasinowski{:}

{:pl}W dniu 30 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cyfryzacja i startupy współczesnym wyzwaniem dla ustawodawcy”. Celem konferencji było przybliżenie tematu szeroko pojętej cyfryzacji i startupów a także wyzwań jakie nowoczesne technologie stawiają przed ustawodawcą. Podczas konferencji swój referat pt. „Elektromobilność jako technologia przyszłości i jej prawne ramy rozwoju” wygłosił członek zespołu ds. prawa energetycznego – Mateusz Sasinowski.{:}{:en}On May 30, 2018 at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, took place the National Scientific Conference „Digitization and startups – a contemporary challenge for the legislator” . The aim of the conference was to present the subject of broadly understood digitalisation and startups as well as challenges that modern technologies put before the legislator. During the conference, Mateusz Sasinowski had a speech on „Elektromobility as a technology of the future and its legal framework for development”.{:}