{:pl}Reprezentacja Katedry na konferencji energetycznej w Łodzi{:}{:en}Representation of the Department at the energy conference in Lodz{:}

{:pl}

W dniu 26 kwietnia br. reprezentacja Katedry w składzie: dr Mariusz Szyrski, Karolina Chról, Martyna Szlufik oraz Mateusz Sasinowski uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym na WPIA Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Mariusz Szyrski wygłosił referat pt. Energetyka lokalna jako nowy trend w prawie Polskim i prawie UE, zaś Karolina Chról pt. Regulacja prawna w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) – rewolucyjna szansa dla gospodarki i ochrony środowiska?

źródło zdjęcia: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-regulacja-i-konkurencja-na-rynku-energetycznym.html{:}{:en}

On April 26, the representation of the Department composed of: Mariusz Szyrski, Karolina Chról, Martyna Szlufik and Mateusz Sasinowski participated in a nationwide scientific conference entitled „Security, regulation and competition on the energy market” at the WPIA of the University of Lodz. Mariusz Szyrski gave a speech on Local power industry as a new trend in Polish law and EU law, and Karolina Chról Legal regulation in the field of Carbon Capture and Storage (CCS) – a revolutionary opportunity for the economy and environmental protection?

source of photo: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-regulacja-i-konkurencja-na-rynku-energetycznym.html{:}