Ogólnopolska Sieć Naukowa „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”

Skład Sieci

 

Kierownik

dr Radosław Mędrzycki (UKSW) r.medrzycki@uksw.edu.pl 

 

Pozostali Członkowie Sieci

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni

dr hab. Elżbieta Morawska, prof. uczelni

dr hab. Mariusz Szyrski

dr Sebastian Sikorski

mgr Mateusz Kruczkowski

dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. uczelni

dr hab. Ambroży Mituś, prof. uczelni

dr hab. Alina Miruć, prof. uczelni

dr hab. Anetta Breczko, prof. uczelni

dr Anna Budnik

prof. dr hab. Jolanta Blicharz

dr Dominika Cendrowicz

dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. uczelni

dr Anna Brzezińska-Rawa

dr Dorota Sylwestrzak

dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. uczelni 

dr Justyna Przywojska

mgr Łukasz Kozar

Ewa Jawasreh

dr hab. Monika Król, prof. uczelni

dr Sylwia Łakoma

dr Michał Ulasiewicz

dr Maria Karcz-Kaczmarek

prof. dr hab. Jolanta Sieńczyło-Chlabicz

Cele działania Sieci:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

REGULAMIN SIECI

Ostatnie działania Sieci: LINK

Rozstrzygnięcie Konkursu Sieci na najlepszą pracę dyplomową o tematyce społecznej LINK