Sieć naukowa ds. wykluczenia społecznego

Członkowie Sieci naukowej:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
dr Radosław Mędrzycki – Koordynator sieci
dr Sebastian Sikorski
mgr Mateusz Kruczkowski – sekretarz sieci

Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
dr Alina Miruć
dr Anna Budnik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Magdalena Małecka-Łyszczek
dr Ambroży Mituś

Uniwersytet Wrocławski
prof. Jolanta Blicharz
dr Dominika Cendrowicz

Cele działania Sieci:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.