Sprawozdanie z konferencji Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne

W dniu 9 maja 2019 r. na WPiA UKSW odbyła się konferencja naukowa „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Celem konferencji było przedstawienie różnych zagadnień prawnych z perspektywy publicznego prawa rzymskiego i współczesnego prawa administracyjnego. Poruszono w ramach konferencji cztery grupy zagadnień. Pierwszy blok tematyczny dotyczył instytucji ombudsmana. Prof. Anna Tarwacka, zaprezentowała rzymski urząd trybuna plebejskiego jako zaczątek instytucji ombudsmana, a Prof. Irena Lipowicz, instytucję ombudsmana jako obrońcy obywatela przed administracją. Następnie dr Elżbieta Loska, wygłosiła referat Struktura państwa rzymskiego: jak zostać urzędnikiem w Rzymie? a dr Ziemowit Cieślik, Struktura administracji publicznej – rzymskie wzorce i współczesne rozwiązania ustrojowe. Po przerwie Prof. Jan Zabłocki opowiedział o jawności i tajemnicy w życiu publicznym w starożytnym Rzymie, a dr Agnieszka Piskorz-Ryń, o jawności i tajemnicy w działaniu współczesnej administracji publicznej. Później prof.Anna Tarwacka, zastanawiała się Czy Rzymianie traktowali bezdomność jako problem społeczny? a dr Radosław Mędrzycki, przedstawił Bezdomność jako wyzwanie dla współczesnego państwa. Na zakończenie prof. Renata Kamińska, omówiła funkcje administracji publicznej w zakresie infrastruktury miejskiej starożytnego Rzymu, a dr Mariusz Szyrski i mgr Bartłomiej Zydel zmieniającą się funkcje administracji publicznej w zakresie infrastruktury.