Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją dostępną w systemie informacji prawnej LEX

Zachęcamy do korzystania z właśnie wydanego komentarza „Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz„, pod red. Katarzyny Roszewskiej.

Autorami komentarzy do poszczególnych jednostek są: prof. uczelni dr hab. Mariusz Szyrski i dr Radosław Mędrzycki.

Publikacja dostępna w LEX/el.