Zapraszamy do lektury nowej publikacji nt. telemedycyny

Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka Redakcja naukowa: Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor. Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. Szczegóły dotyczące publikacji.