Zespół ds. prawa energetycznego i OZE

Przy Katedrze działa Zespół ds. prawa energetycznego i OZE zajmujący się monitoringiem europejskiego i polskiego prawa energetycznego, w szczególności prawa OZE. Zespół zajmuje się także prawymi aspektami polityki klimatycznej i ochrony środowiska.

Kierownik Zespołu:

dr Mariusz Szyrski

Członkowie Zespołu:

Karolina Chról

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Główny obszar zainteresowań naukowych to energetyka, odnawialne źródła energii oraz prawo nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w energetyce.

Martyna Szlufik

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na kierunku Prawo. W swoich badaniach naukowych skupia się na międzynarodowych regulacjach z zakresu prawa ochrony środowiska, praw zwierząt oraz energii odnawialnej, w tym na wykorzystaniu potencjału oceanów w odnawialnych źródłach energii.

Mateusz Sasinowski

Student na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na kierunku Prawo. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się m.in. prawo energetyczne, prawo odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilność.