Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”. Konkurs przeznaczony jest dla Studentów, których Promotorami są Członkowie Sieci Naukowej „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”. Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych prac licencjackiej lub magisterskich poświęconych problematyce związanej z wykluczeniem społecznym, solidarnością społeczną i ekonomią społeczną w ujęciu prawnym.

Nowa publikacja

Ukazała się nowa książka autorstwa Magdaleny Małeckiej-Łyszczek i członka naszej Katedry Radosława Mędrzyckiego zatytułowana „Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej”. W publikacji przedstawione są konkretne rodzaje wsparcia, m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjalistyczne, zapewnienie tymczasowego schronienia, mieszkania chronione, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Jest to niezwykle wartościowa publikacja

posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

W dniu z listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone wdrożeniu świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem telemedycyny. W ramach wystąpień prof. Irena Lipowicz oraz dr Sebastian Sikorski z Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówili główne bariery prawne we wdrażaniu telemedycyny w Polsce. Szczegóły pod linkiem