21.01.2019: II Kongres Energetyki Lokalnej. Administracja publiczna-NGO-Biznes

Zapraszamy na II Kongres Energetyki Lokalnej w dniu 21 stycznia 2019 r., który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będziemy rozmawiać o energetyce lokalnej z perspektywy administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Jeżeli bliskie są Państwu tematy dotyczące prosumentów, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych – serdecznie zapraszamy już dziś do rejestracji na nasze wydarzenie!


PROGRAM KONFERENCJI

8.30-9.00: Rejestracja uczestników
9.00-9.15: Uroczyste powitanie Gości: Jego Magnificencja prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW, dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego

CZĘŚĆ I SESJA EKSPERCKA

9.15-10.15: PANEL I

Energetyka lokalna a funkcjonowanie wspólnot samorządowych i rola NGO

moderator: dr Mariusz Szyrski

Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich
Katarzyna Szwed-Lipińska, Urząd Regulacji Energetyki
Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica, Przewoniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

10.15-10.30: Przerwa kawowa


10.30-12.00: PANEL II

Energetyka lokalna jako “biznes przyszłości” i gwarant bezpieczeństwa energetycznego państwa

moderator: Joanna Rycerz, Młodzi Liderzy w Energetyce

Bartosz Kwiatkowski, driv2e
Maciej Sołtysik, Polskie Sieci Energetyczne – Innowacje
Sebastian Gurgacz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Tomasz Podgajniak, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Rozproszonej
Radosław Rogalka, Solar Networks sp. z o.o.

12.00-12.15: Przerwa kawowa


CZĘŚĆ II SESJA NAUKOWA

moderator dr Jakub Szlachetko, Instytut Metropolitalny

12.15-12.30: Radosław Mędrzycki: Aksjologiczne uzasadnienie energetyki lokalnej

12.30-12.45: Magdalena Porzeżyńska: Analiza mechanizmu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z perspektywy pomocy publicznej

12.45-13.00: Paweł Domagała: Inteligentne sieci energetyczne, czyli remedium na niedobory energii elektrycznej

13.00-13.15: Karolina Chról, Mateusz Sasinowski, Martyna Szlufik: Projekt nowej polityki energetycznej Państwa a energetyka lokalna

13.15-13.30: Bartłomiej Kupiec: Klastry energii i spółdzielnie energetyczne jako instrumenty realizacji koncepcji demokracji energetycznej w Polsce

13.30-13.45: Bartomiej Zydel: Niskoemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja

13.45-14.00: Dyskusja podsumowująca II część konferencji


MIEJSCE KONFERENCJI:

Aula Schumana, budynek Nr 21 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa


SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres mailowy: 2kongresenergetykilokalnej@gmail.com
 2. Rejestracja na Kongres będzie dostępna do dnia 17.01.2019 r. na  FORMULARZU
 3. Zgłoszenia do II części konferecji w formie abstraktów (max 1 strona A4) przyjmujemy do dnia 21.12.2019 r. Abstrakty prosimy przesyłać na powyższy adres mailowy. Informujemy, że w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej zaplanowane ramy konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru referatu na podstawie przesłanego abstraktu.
 4. Organizator planuje wydanie publikacji pokonferencyjnej. Termin przesyłania gotowych referatów do publikacji upływa w dniu 14.01.2019 r. Referaty prosimy przesyłać na powyższy adres mailowy konferencji. Wymogi edytorskie związane z przygotowaniem referatów dostępne są POD LINKIEM Do referatu należy dołączyć (na tym samym pliku:
  • tytuł w języku polskim i angielskim
  • streszczenie w języku polskim i angielskim
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
  • wskazanie autora/autorów wraz z afiliacją
  • pełną bibliografię
 5. Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY.

LINKI:

WYDARZENIE NA FACEBOOKU

PATRONATY:

PATRONATY MEDIALNE:

Logo II Kongresu Designed by Freepik