Informacje dotyczące sesji egzaminacyjnej

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów UKSW: Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. Transfer i akumulacja punktów ECTS dokonuje się w cyklu semestralnym (trymestralnym). Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki. Studentowi, który uzyska przed sesją

Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

W wydawnictwie Wolters Kluwer ukazał się rozbudowany komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Omawia on na ponad pięciuset stronach postanowienia ustawy przedstawiając zagadnienia samego ponownego wykorzystywania, jak i jego granic, zakresu stosowania kpa, kwestii praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.  Jednym z współautorów jest prof. Agnieszka Piskorz-Ryń z naszej Katedry.

Dyżury

Uprzejmie informujemy, że w okresie sesji egzaminacyjnej oraz w czasie przerwy wakacyjnej konsultacje praciwników Katedry odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu drogą mailową oraz na podstawie wyznaczonych na stronie WPIA UKSW terminów.

Konferencja o przyszłości edukacji

Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń wzięła udział w konferencji EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbyła się 21-22 maja 2019 r. w Lublinie poświęconej przyszłości edukacji i wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem terytorialnym, a także dyrektorami szkół, gdzie była uczestnikiem panelu dyskusyjnym poświęconym ochronie danych osobowych w funkcjonowaniu szkół.

Sprawozdanie z konferencji Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne

W dniu 9 maja 2019 r. na WPiA UKSW odbyła się konferencja naukowa „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Celem konferencji było przedstawienie różnych zagadnień prawnych z perspektywy publicznego prawa rzymskiego i współczesnego prawa administracyjnego. Poruszono

Konferencja “Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne”

Zapraszamy na konferencję naukową pt. “Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja br. na UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, s. 106 PROGRAM KONFERENCJI 9.45- 10.00 Otwarcie konferencji 10.00-10.35 Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW, Rzymski urząd trybuna plebejskiego jako zaczątek