Zapraszamy do lektury nowej publikacji nt. telemedycyny

Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka Redakcja naukowa: Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor. Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. Szczegóły dotyczące publikacji.

21.05.2019: II Konferencja naukowa pt. Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia

Zapraszamy na II Konferencję naukową „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”, która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. Organizatorami konferencji jest Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie. WSZELKIE NIEZBĘDNE

Gratulacje Dziekana WPiA dla Pani Prof. Ireny Lipowicz

Serdeczne gratulacje Dziekana WPiA UKSW,  Prof. Marka Michalskiego dla Pani Prof. Ireny Lipowicz, Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW, w związku z otrzymaniem nagrody im. Michała Serzyckiego za działania na rzecz edukacji o ochronie danych osobowych. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 28 stycznia w Warszawie, podczas konferencji System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu

II Kongres Energetyki Lokalnej – podsumowanie

II Kongres Energetyki Lokalnej dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział i wsparcie dla tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że konferencja będzie dla Państwa źródłem cennych inpiracji do pracy zawodowej i naukowej. Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń do publikacji pokonferencyjnej. Obszerne sprawozanie z konferencji wraz z filmami pod linkiem.

dr A. Piskorz-Ryń na konferencji o decyzji administracyjnej w szkolnictwie wyższym

W dniu 26.11 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. DECYZJA ADMINISTRACYJNA W SPRAWACH Z ZAKRESU NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA A NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE. W konferencji wzięła udział Pani Doktor Agnieszka Piskorz-Ryń i wygłosiła referat Ewaluacja działalności naukowej w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

21.01.2019: II Kongres Energetyki Lokalnej. Admnistracja publiczna-NGO-Biznes

Zapraszamy na II Kongres Energetyki Lokalnej w dniu 21 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będziemy rozmawiać o energetyce lokalnej w ujęciu administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Jeżeli bliskie są Państwu tematy dotyczące prosumentów, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych – serdecznie zapraszamy już dziś do rejestracji