Ogólnopolska Sieć Naukowa „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”

Członkowie Sieci naukowej:

Kierownik:

dr Radosław Mędrzycki

Pozostali Członkowie Sieci:

dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW

dr Mariusz Szyrski

dr Sebastian Sikorski

dr Katarzyna Roszewska

mgr Mateusz Kruczkowski

dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek

dr Ambroży Mituś

dr hab. Alina Miruć, prof. PWSZ w Suwałkach

dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

dr Anna Budnik

prof. Jolanta Blicharz

dr Dominika Cendrowicz

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

dr Anna Brzezińska-Rawa

dr Dorota Sylwestrzak

dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. UŁ

dr Justyna Przywojska

mgr Łukasz Kozar

Ewa Jawasreh

dr Sylwia Łakoma

dr Michał Ulasiewicz

Cele działania Sieci:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

REGULAMIN SIECI